UŚMIECH NA KARUZELI. CZWARTOKLASISTA CZYTA KORCZAKA

  • szt.
  • 46,20 zł
  • Szybkie płatności Blik.

Autor: Urszula Wykurz

  • Wydanie I
  • Rzeszów 2022
  • wielkość 170x240
  • ss. 176
  • ISBN 978-83-7586-179-2

Na uwagę zasługuje pomysł wykorzystania fragmentów książek Korczaka, wielkiego pedagoga, miłośnika dzieci, który znał ich zainteresowania, potrzeby, wyobraźnię i psychikę.
Dokonała integracji  treści polonistycznych z elementami przyrody, historii, sztuki, etyki. Kształcenie literackie łączy się z nauką słuchania, czytania, mówienia, pisania, z kształceniem językowym. Autorka zwraca uwagę na naukę czytanie ze zrozumieniem – wybieranie informacji oraz interpretacja tekstu, bogacenie słownictwa, a także na umiejętności językowe, pisanie dłuższych form wypowiedzi, opowiadanie, opis, zaproszenie, ogłoszenie, ćwiczenia retoryczne – argumentowanie, wyciąganie wniosków, planowania pracy. 

Zadania wymagają od ucznia podjęcia różnorodnych działań, co ujawniają czasowniki operacyjne jak: przeczytaj, wybierz, uzupełnij, ustal, napisz, pomyśl, opracuj, wyjaśnij, przekonaj, określ, na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

Fragmenty tekstów o wysokim stopniu elementów wychowawczych są dostosowane do poziomu językowego
i intelektualnego. Mogą też stanowić podstawę budowy programu wychowawczego. Język fragmentów zaprezentowanych tekstów 
i poleceń jest poprawny, zgodny z normą wzorcową , dostosowany do wieku uczniów.