MIŁOŚĆ - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki. Podstawy techniki laboratoryjnej Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej.  Część II, Tomasz Radożycki Deficyt miłości. Rozwój rozumienia miłości. Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej.  Część I, Tomasz Radożycki Język angielski dla elektroników i informatyków LABORATORIUM CHEMII ORGANICZNEJ. Metody syntezy i analizy jakościowej związków organicznych. Błękit Sawanny MEANDRY MIŁOŚCI CHEMIA POLIMERÓW PODSTAWY EKONOMII , Część 1, MIKROEKONOMIA,     Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek Program Maple w obliczeniach inżynierskich i naukowych Boży Wojownik. Przeznaczenie Porozmawiajmy o Sztuce. Muzyka, kino, teatr. Zasady Statystyki jedno- i dwuwymiarowej. Metody, teoria i zastosowania tom I Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej komp.Tomasz Radożycki Jak reżyserować?Podstawy reżyserii teatralnej, Andrzej Siedlecki PODSTAWY EKONOMII , Część 2,  MAKROEKONOMIA,   Marian Skrzypek, Sławomir Skrzypek Dziennik praktyk pedagogicznych gimnazjum Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł PRACA GŁOSEM Technika mowy i prezentacji PROCES REHABILITACJI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ