Wydaj u nas

 

Usługi Wydawnicze.

 

Czekamy na Państwa propozycje książkowe!

 

Górnicki Wydawnictwo Medyczne oferuje możliwość
wydawania prac naukowych:
doktorskich, habilitacyjnych i monografii.
Zakres usług obejmuje całkowity cykl wydawniczy: przygotowanie ilustracji, korektę językową, skład i druk (czarno-biały, dwukolorowy lub pełny kolor).
Na życzenie zapewniamy też dystrybucję przez księgarnie internetowe
(własną oraz współpracujące), sprzedaż w księgarniach medycznych
na terenie całej Polski oraz ofertę do bibliotek.
Wydawnictwo Oświatowe FOSZE oferuje możliwość wydawania podręczników, książek, broszur, ulotek, materiałów edukacyjnych, prac naukowych: doktorskich, habilitacyjnych i monografii.
Zakres usług obejmuje całkowity cykl wydawniczy: przygotowanie ilustracji, korektę językową, skład i druk (czarno-biały, dwukolorowy lub pełny kolor).
Na życzenie zapewniamy też dystrybucję przez księgarnie internetowe (własną oraz współpracujące), sprzedaż w księgarniach medycznych na terenie całej Polski.

 

Zachęcamy Państwa do wysłania do nas pytań, ofert, ewentualnie niewielkich próbek maszynopisu e-mailem. Nadejście nowej propozycji potwierdzimy drogą e-mailową. Propozycje wydawnicze można również przysyłać w wersji papierowej na adres wydawnictwa. Postaramy się o możliwie szybką odpowiedź – w większości przypadków nie powinna ona przekroczyć 2 tygodni.

Do każdej propozycji książkowej warto załączyć krótką informację o autorze wraz z danymi kontaktowymi oraz notatkę o tekście (chętnie streszczenie).

Z góry dziękujemy wszystkim Autorom za cierpliwość i wyrozumiałość.

Redakcja