Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

  • szt.
  • 11,55 zł
  • Szybkie płatności Blik.
Autorzy: Beata Cholewczyńska, Wojciech Lewandowski

  • format 169 x 239 mm
  • ss. 74
  • ISBN 83-87602-84-1
Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, służy usprawnianiu niezaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych, rozwijaniu uzdolnień uczniów.