Program nauczania. Specjalizacja: Projektowanie i programowanie gier komputerowych, dla zawodu: Technik informatyk.

  • szt.
  • 12,00 zł
  • Szybkie płatności Blik.
Autor: Marek Stawarczyk
  • Wydanie 1
  • Rzeszów 2011
  • format 169x239
  • ss. 64
  • ISBN 978-83-7586-054-2
Program Specjalizacji: Projektowanie i programowanie gier komputerowych opracowany przez Autora jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w tej nowoczesnej i 
dochodowej branży.
Program Specjalizacji: Projektowanie i programowanie gier komputerowych jest programem kompleksowym. Koncentruje się głównie na przygotowaniu absolwentów pod 
względem rozumienia całokształtu procesów tworzenia gry jako produktu, chociaż nie sposób pominąć faktu, że wiele ćwiczeń służy zapoznaniu uczniów z 
konkretnymi technikami obróbki danych logicznych, graficznych i dźwiękowych, przygotowania materiałów (tzw. Asstetów) i posługi-wania się najpopularniejszymi 
w branży edytorami i programami narzę-dziowymi.
Z perspektywy praktyka, program Specjalizacji: Projektowanie i programowanie gier komputerowych ma szereg istotnych zalet. Program jest nowoczesny, oparty o 
uznaną światową literaturę przedmiotu. Jest również wymagający. Absolwent musi zapoznać się z wszystkimi etapami realizacji profesjonalnej gry, uczy się 
realizować zadania w specjalistycznych zespołach i używać profesjonalnych narzędzi. Przede wszystkim jednak program pozwala na przygo-towanie specjalisty, 
który ma świadomość swojego miejsca w projekcie, potrafi ocenić swoje możliwości i trafnie wyszukuje informacje i uzupełnia wiedzę.

Program Specjalizacji: Projektowanie i programowanie gier komputerowych opracowany przez Autora jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w tej nowoczesnej i dochodowej branży.

Program Specjalizacji: Projektowanie i programowanie gier komputerowych jest programem kompleksowym. Koncentruje się głównie na przygotowaniu absolwentów pod względem rozumienia całokształtu procesów tworzenia gry jako produktu, chociaż nie sposób pominąć faktu, że wiele ćwiczeń służy zapoznaniu uczniów z konkretnymi technikami obróbki danych logicznych, graficznych i dźwiękowych, przygotowania materiałów (tzw. Asstetów) i posługiwania się najpopularniejszymi w branży edytorami i programami narzędziowymi.
Z perspektywy praktyka, program Specjalizacji: Projektowanie i programowanie gier komputerowych ma szereg istotnych zalet. Program jest nowoczesny, oparty o uznaną światową literaturę przedmiotu. Jest również wymagający. Absolwent musi zapoznać się z wszystkimi etapami realizacji profesjonalnej gry, uczy się realizować zadania w specjalistycznych zespołach i używać profesjonalnych narzędzi. Przede wszystkim jednak program pozwala na przygotowanie specjalisty, który ma świadomość swojego miejsca w projekcie, potrafi ocenić swoje możliwości i trafnie wyszukuje informacje i uzupełnia wiedzę.

    Zawartość krążka DVD:
 
materiały-PPGK.part1 [pobierz]
materiały-PPGK.part2 [pobierz]
materiały-PPGK.part3 [pobierz]
materiały-PPGK.part4 [pobierz]
materiały-PPGK.part5 [pobierz]