Program nauczania. Specjalizacja: Administrator w e-Urzędzie, dla zawodu: Technik informatyk.

  • szt.
  • 15,00 zł
  • Szybkie płatności Blik.

Autor: Marek Stawarczyk

 
  • Wydanie 1
  • Rzeszów 2011
  • format 169x239
  • ss.
  • ISBN 978-83-7586-053-5
Z recenzji...
Program zawiera szczegółowe cele kształcenia, określające wiadomości
i umiejętności, które powinien opanować uczeń oraz treści kształcenia
w formie haseł programowych wraz z zestawem ćwiczeń. Cele edukacyjne
zostały poprawnie, jasno i konkretnie sformułowane, podobnie, jak wyma-gania  stawiane  uczniom.
W programie określono warunki, w których powinno odbywać się kształcenie wraz z zaleceniami dotyczącymi organizacji procesu dydaktyczno-wycho-wawczego oraz 
metod pracy z uczniami, a także zawarte są wskazówki meto-dyczne dotyczące realizacji programu wraz z proponowanymi środkami
dydaktycznymi, sprzętem i oprogramowaniem. Autor programu przedsta-wia również propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia  oraz  
literaturę  i  źródła  materiałów  w  Internecie.
W mojej ocenie, przedstawiony „Program nauczania” tak w płaszczyźnie technicznej, jak i prawnej jest na wysokim poziomie i w pełni adekwatny dla kierunku 
nauczania. Stanowi umiejętne połączenie różnych aspektów „infor-matyzacji”, z jakimi ma na co dzień styczność każdy informatyk w urzędzie. Prawda jest taka, 
że to właśnie od „informatyków” w znacznej mierze zależeć będą dalsze kierunki działań urzędów. Dlatego też tak ważne jest, aby „Administrator w urzędzie” 
posiadał bardzo wszechstronną wiedzę, tak w aspektach technicznych (co oczywiste), jak i prawnych (co jest również bezwzględnie
konieczne).

Program zawiera szczegółowe cele kształcenia, określające wiadomości i umiejętności, które powinien opanować uczeń oraz treści kształcenia w formie haseł programowych wraz z zestawem ćwiczeń. Cele edukacyjne zostały poprawnie, jasno i konkretnie sformułowane, podobnie, jak wymagania stawiane uczniom.

W programie określono warunki, w których powinno odbywać się kształcenie wraz z zaleceniami dotyczącymi organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz metod pracy z uczniami, a także zawarte są wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu wraz z proponowanymi środkami dydaktycznymi, sprzętem i oprogramowaniem. Autor programu przedstawia również propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz literaturę i źródła materiałów w Internecie.
W mojej ocenie, przedstawiony „Program nauczania” tak w płaszczyźnie technicznej, jak i prawnej jest na wysokim poziomie i w pełni adekwatny dla kierunku nauczania. Stanowi umiejętne połączenie różnych aspektów „informatyzacji”, z jakimi ma na co dzień styczność każdy informatyk w urzędzie. Prawda jest taka, że to właśnie od „informatyków” w znacznej mierze zależeć będą dalsze kierunki działań urzędów. Dlatego też tak ważne jest, aby „Administrator w urzędzie” posiadał bardzo wszechstronną wiedzę, tak w aspektach technicznych (co oczywiste), jak i prawnych (co jest również bezwzględniekonieczne).
 
    Zawartość krążka DVD:
 
     eurzad-mat.part1 [pobierz]
     eurzad-mat.part2 [pobierz]