EDUKACJA REGIONALNA NA I ETAPIE KSZTAŁCENIA - twórczy rozwój dziecka.

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • 19,95 zł
  • Szybkie płatności Blik.
Autor: Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Gogoglewskiej-Tośka
  • Wydanie I
  • Rzeszów 2012
  • format 149 x 209 mm
  • ss. 114
  • ISBN 978-83-7586-063-4

Niniejsza publikacja zawiera scenariusze zajęć z edukacji regionalnej dla uczniów I etapu kształcenia, podzielone na trzy rozdziały, odpowiednio dla klas: I, II, i III szkoły podstawowej. Zostały one skonstruowane z myślą o zmianach programowych, według których uczeń powinien zdobyć umiejętność formułowania wniosków na podstawie empirycznych obserwacji. Dlatego położono w nich nacisk na samodzielne działanie dziecka.

Scenariusze lekcji prezentowane w tej książce mają na celu ukształtowanie w uczniach poczucia tożsamości i przynależności do danego środowiska. Podczas tych zajęć dzieci lepiej poznają swój region i ojczyznę, a także rozwiną w sobie patriotyzm, poszanowanie drugiego człowieka oraz przyrody.