O WYCHOWANIU. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Polsce na tle myśli pedagogów europejskich i polskich. Praktyka – wybrane przykłady.

  • szt.
  • 27,30 zł
  • Szybkie płatności Blik.

Autor: Bogusław Homicki

Wydanie I

Rzeszów 2022

Format: 145x205mm

ss. 92

ISBN: 978-83-7586-183-9

W publikacji poznają Państwo system wychowania naszych wybitnych pedagogów, ich pracę z dziećmi i młodzieżą w ogniskach wychowawczych, w trudnych czasach przedwojennych, w czasach wojny i w powojennym PRL-u.

Książkę przekazuję pedagogom, wychowawcom pracującym w szkołach, w świetlicach miejskich, w ogniskach, w domach dziecka, w każdej placówce oświatowej i wychowawczej, którym na sercu leży dobro dzieci i młodzieży, ich rozwój psychofizyczny, wychowanie ku wartościom.

Niniejsza publikacja nie ma ambicji podręcznika akademickiego dla studentów pedagogiki, jednak może być zachętą do poznania polskich i europejskich autorytetów w dziedzinie wychowania. Dla obecnych wychowawców, pracujących w różnych ośrodkach oświatowych i wychowawczych, będzie przewodnikiem po meandrach wychowania. Zawiera bowiem podstawowe praktyczne zasady pedagogiki i sposoby radzenia sobie z dziećmi i młodzieżą w różnych sytuacjach wychowawczych.