Kultura osobista ucznia

  • szt.
  • 35,70 zł
  • Szybkie płatności Blik.

Autor: Anna Maria Świątek

Wydanie I

Rzeszów 2020

Format: 170x240mm

ss. 181

ISBN: 978-83-7586-145-7

Książka zawiera spis podstawowych zasad kultury osobistej. Skierowana przede wszystkim do uczniów - głównie do nastolatków, od których można spodziewać się i wymagać odpowiednich zachowań - przytacza (ku przestrodze) niekulturalne i (ku nauce) pożądane reakcje w codziennych, powszechnie spotykanych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. We współczesności - coraz intensywniej zagubionej i zdezorientowanej względem reguł funkcjonowania w grupie - stanowi pożyteczny poradnik i przewodnik obcowania z ludźmi w taki sposób, by życie w gromadzie przebiegało w atmosferze wzajemnego szacunku. To przydatny podręcznik do lekcji wychowawczych – szkolnych, prywatnych, rodzinnych.

SPIS TREŚCI

wstęp..................5
absolwent............... 11
całowanie w policzki............  12
całowanie w rękę...................  13
całowanie w usta...................  14
cisza.............................  15
czytanie listów......................  18
czytelnia........................  19
dopytywanie się.........................  19
dotrzymanie słowa.................. 21
dotykanie........................  22
do widzenia........................  23
drzwi......................  24
dyganie.....................  25
dzieci.....................  26
dzień dobry.....................  28
dziękuję.......................  30
dźwiganie..........................  31
egzamin pisemny......................  32
egzamin ustny.....................  33
gapienie się..................... 37
gołe nogi............................ 38
higiena osobista........................  39
higiena w toalecie.........................  40
informowanie..............................  41
intymność................................  42
jedzenie...............................  44
język...........................  45
kierowanie pojazdem........................  46
kino, teatr itp......................  48
klasówka.......................  50
komentowanie.................  52
komplementy........................  53
korespondencja..............  54
maturzysta .................... 56
mówienie na ucho......................  57
napieranie....................  58
nieobecność innych....................  59
nieobecność na uroczystości szkolnej.........  60
nieobecność pożądana..............  61
nieobecność w szkole....................  62
niepełnosprawni......................  64
niepoznawanie....................  65
niewidoczność..................  66
obrażanie innych....................  67
obrażanie się.....................  68
obyczaje lokalne.....................  69
ocenianie .................... 70
oceniany...................  71
odprowadzanie..................  73
odwet......................  74
okazywanie uczuć ................... 75
okulary przeciwsłoneczne................  76
patrzenie.................  77
pieniądze.................  78
pierwszeństwo.................  80
plotkowanie..............  81
podanie ręki.................  82
podglądanie...................  84
podsłuchiwanie................  85
podziękowanie..................  86
podziękowanie za spotkanie ............... 88
podziękowanie za zaproszenie..............  88
polemika...............  89
pomoc................  91
pomyłki.....................  92
pośpiech.......................  93
praca pisemna..........................  94
prezenty.................................  95
proszę  ................................................... 97
przedstawianie kogoś komuś  ............... 97
przedstawianie się  ................................ 99
przemówienie  ..................................... 100
przepraszam  ....................................... 101
przestrzeń wspólna  ............................. 103
przywitanie  ......................................... 104
przyznawanie się  ................................ 104
przyzwolenie nietaktowne ................. 106
punktualność  ...................................... 107
pytania niedyskretne  .......................... 108
pytania niegrzeczne  ............................ 109
randka z dziewczyną  ............................110
rozmowa .............................................. 111
sekret  ................................................... 112
siedzenie  .............................................. 113
słowa uzdrawiające ............................. 115
słuchanie ............................................. 116
słuchanie rozmówcy ............................ 117
spotkanie poza szkołą  ......................... 118
spotkanie w drodze do/ze szkoły  ....... 120
spóźnienia  .......................................... 121
sprzątanie po sobie ............................. 123
stanie  .................................................. 124
strój egzaminacyjny ........................... 125
strój galowy  ........................................ 126
strój studniówkowy  ............................ 127
strój szkolny ....................................... 128
studniówka  ......................................... 129
szeptanie  ............................................. 130
ściąganie  ............................................. 131
śmiecenie na ulicy  .............................. 132
śmiecenie w naturze ........................... 133
śmiecenie w pomieszczeniach  ........... 134
świętowanie  ........................................ 135
telefon komórkowy  ............................ 136
telefonowanie  ..................................... 138
tematy nietaktowne  ............................ 139
terminowość  ....................................... 141
tłumaczenie ........................................ 143
udział w lekcji .................................... 144
ukłon .................................................. 145
usprawiedliwienie  .............................. 146
ustalanie terminów  ............................. 147
ustępowanie miejsca  .......................... 148
uśmiech  .............................................. 149
wagary ................................................ 150
walentynkowe wyznanie .................... 151
wizyta ................................................. 151
wsiadanie i wysiadanie  ...................... 153
współpraca  ......................................... 154
wulgaryzmy ........................................ 155
wychodzenie  ...................................... 157
wycieczki .......................................... 158
wyjaśnienie  ........................................ 159
wystąpienie publiczne  ........................ 160
zaglądanie do notesu  .......................... 161
zakupy  ................................................ 162
zaproszenie  ......................................... 163
zbliżanie się  ........................................ 164
zdrabnianie  ......................................... 165
ziewanie  ............................................. 166
zmiana klasy/szkoły  ........................... 167
znalezione  .......................................... 168
zwracanie się na „ty”  ......................... 170
zwracanie się poufałe  ......................... 171
zwracanie się wprost .......................... 173
zwracanie uwagi ................................. 174
żądania  ............................................. 175
żucie gumy..................................  176
życzenia..............................................  177