FLAGI I HERBY OPOWIADAJĄ Wygląd oraz symbolika flag i herbów państw współczesnego świata

  • szt.
  • 69,30 zł
  • Szybkie płatności Blik.

 

Autor: Jerzy Wrona

  • Wydanie II
  • Rzeszów 2023
  • format   165x235 mm
  • ss. 300
  • ISBN 978-83-7586-197-6

Do najważniejszych oficjalnych symboli państwa, oznak jego suwerenności i godności narodowej, zalicza się przede wszystkim flagę i herb (godło). Wyróżniają i symbolizują one dane państwo oraz jego naród wśród innych krajów i narodów świata. Flaga i herb są symbolami reprezentu­jącymi każde państwo. Świadczą o zajmowanym przez nie miejscu na Ziemi, w określonym – ukształtowanym przez środowisko geograficzne i historię – kręgu cywilizacyjnym. Symbole te, przy pomocy barw i rysunków, w sposób skrótowy ukazują zazwyczaj geograficzne cechy kraju, dotyczące środowiska przyrodniczego, ludności i gospodarki. Eksponują odrębności kulturowe i hi­storyczne tradycje narodu, często też nawiązują do teraźniejszości i marzeń o przyszłości. Znaki państwowe i narodowe należą do uświęconych trady­cją najważniejszych symboli, w obronie których wielokrotnie – w minionych i współczesnych okresach dziejów oraz przez ludy różnych kultur – oddawano nawet życie.