Zestaw rocznych planów pracy dydaktycznej dla nauczycieli techniki·informatyki w gimnazjum

  • szt.
  • 7,50 zł
Autor: Waldemar Furmanek, Wojciech Walat

  • format 165 x 235 mm
  • ss. 60
  • ISBN 83-87602-75-2
Organizowanie i realizowanie procesów dydaktycznych, uczenia się techniki i informatyki w ujęciu blokowym nie jest sprawą łatwą. Dlatego przygotowany Zestaw planów pracy ... umożliwia szybkie i ciekawe przygotowanie lekcji w trzech cyklach rocznych, oddzielnie dla każdej klasy gimnazjum. Uproszczona struktura planów pracy pozwala dowolnie je przystosować do warunków pracy dydaktycznej panujących w danej szkole. Ponadto na końcu każdego planu pracy znajdują się przykładowe wymagania edukacyjne w zakresie Techniki-Informatyki, co ułatwi planowanie kontroli osiągnięć szkolnych uczniów. Uwaga! Do indywidualnego wykorzystania planów pracy w celach dydaktycznych można posłużyć się ich postacią elektroniczną. (Praca zapisana jest w formacie dokumentu Microsoft Word 97). Zabrania się kopiowania, powielania i rozpowszechniania w celach komercyjnych.