Wszystkie drogi wiodą do Ciebie

  • szt.
  • 9,45 zł
  • Szybkie płatności Blik.
Autor: Aleksandra Marcinkowska
  • Wydanie I
  • Rzeszów 2009
  • format 112 x 170 mm
  • ss. 111
  • ISBN 978-83-7586-023-8
Tomik poezji Wszystkie drogi wiodą do Ciebie przedstawia życie duchowe współczesnych ludzi: ich niepokój, zagubienie, tęsknoty, poszukiwanie ładu moralnego, relacje z Bogiem i przyrodą. Dużą część twórczości stanowią utwory o tematyce religijnej, jak np. Abraham, W drodze do Emaus, Przed bramą winnicy... mają one formę osobistych wyznań, nawiązują do postaw biblijnych bohaterów, są pełne pokory i refleksji nad ludzką naturą.