Technika·Informatyka. Zeszyt ćwiczeń dla klasy 4 szkoły podstawowej

  • szt.
  • 9,45 zł
Autorzy: Waldemar Furmanek, Wojciech Walat

  • Wydanie II
  • format 165 x 235 mm
  • ss. 80
  • ISBN 83-88845-07-1
Zeszyt ćwiczeń jest w pełni przystosowany do wymogów nauczania techniki i informatyki w zreformowanej polskiej szkole. Pozwala poznawać świat współczesnej techniki wspartej na wykorzystaniu szeroko rozumianych technologii informacyjnych. Uczniowie mają okazję podejmować działania techniczne w powiązaniu z różnymi dziedzinami ludzkiej działalności, np.: życiu codziennym, pracą zawodową, kulturą, nauką. Uczą się działań technicznych w kolejnych fazach powstawania przedmiotów użytkowych, m.in.: projektują, konstruują, programują działania i próbują je wytwarzać. Wszystko to odbywa się na przykładach, jakie są najczęściej wykorzystywane w szkołach. Wiele ćwiczeń dotyczy również eksploatacji prostych i złożonych narzędzi i urządzeń technicznych. Ćwiczenia dotyczące eksploatacji roweru są wprowadzeniem do bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym. Jest to znaczący element wychowania komunikacyjnego.