Technika·Informatyka w szkole podstawowej. Program nauczania

  • szt.
  • 5,00 zł
Autorzy: Furmanek Waldemar, Walat Wojciech

  • Wydanie I
  • format 165 x 235 mm
  • ss. 52
  • Nr DKW-4014-67/99, ISBN 83-87602-44-2
Zintegrowany program nauczania techniki-informatyki dla klas IV-VI jest zgodny z założeniami nowoczesnej (na miarę XXI wieku) edukacji ogólnotechniczno-informatycznej. Dzięki szczegółowemu rozpisaniu celów kształcenia, treści nauczania, procedur osiągania celów i osiągnięć uczniów, oddzielnie dla każdej klasy, możliwa jest jego realizacja w różnych wariantach: - systematycznie w każdej klasie: czwartej, piątej i szóstej; - tylko w jednej z nich: tylko w czwartej, tylko w piątej lub tylko w szóstej (zależnie od przyjętego w danej szkole sposobu organizacji nauczania techniki i informatyki). Realizację programu umożliwia zestaw rocznych planów pracy dydaktycznej dla nauczycieli Techniki·Informatyki, oraz komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń przygotowany oddzielnie dla każdej klasy. Z programem tym skorelowany jest program nauczania Techniki-Informatyki dla gimnazjum.