Technika·Informatyka w gimnazjum. Program nauczania

  • szt.
  • 5,00 zł
Autor: Waldemar Furmanek, Wojciech Walat

  • format 165 x 235 mm
  • ss. 48
  • Nr DKW-4014-126/99, ISBN 83-87602-45-0,
Zintegrowany program nauczania techniki-informatyki w gimnazjum jest zgodny z założeniami nowoczesnej (na miarę XXI wieku) edukacji ogólnotechniczno-informatycznej. Dzięki szczegółowemu rozpisaniu celów kształcenia, treści nauczania, procedur osiągania celów i osiągnięć uczniów, oddzielnie dla każdej klasy, możliwa jest jego realizacja w różnych wariantach: - systematycznie w każdej klasie: pierwszej, drugiej i trzeciej; - tylko w jednej z nich: tylko w pierwszej, tylko w drugiej lub tylko w trzeciej (zależnie od przyjętego w danej szkole sposobu organizacji nauczania Techniki i Informatyki). Realizację programu umożliwia zestaw rocznych planów pracy dydaktycznej dla nauczycieli Techniki-Informatyki, oraz komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń przygotowany oddzielnie dla każdej klasy. Z programem tym skorelowany jest program nauczania dla szkół podstawowych. Do indywidualnego wykorzystania programu nauczania w celach dydaktycznych można posłużyć się ich postacią elektroniczną. Praca zapisana jest w formacie dokumentu Microsoft Word 97. Zabrania się kopiowania, powielania i rozpowszechniania w celach komercyjnych.