Teatr młodzieżowy. Warsztat - spektakl - scenariusze

  • szt.
  • 29,40 zł
Autor: Jan Andrzej Fręś

  • Wydanie II - rozszerzone
  • format 165 x 235 mm
  • ss. 268
  • ISBN 978-83-7586-062-7
Książka jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych procesem wychowania przez sztukę teatralną. Przede wszystkim nauczycieli prowadzących szkolne zespoły teatralne oraz instruktorów pracujących z młodzieżą w pozaszkolnych ośrodkach kultury. Publikacja zawiera skrótową prezentację radykalnych zmian w pedagogicznym postrzeganiu teatru, prowadzącą do wdrożenia określonego modelu pracy wychowawczo-teatralnej; od powołania do życia nowej grupy młodych ludzi - przez różne propozycje zajęć: gier, zabaw, ćwiczeń warsztatowych - do stworzenia i publicznej prezentacji spektaklu. Książka zawiera kilka propozycji repertuarowych do samodzielnej adaptacji, na poziomie klasy podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjum.