Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej komp.Tomasz Radożycki

  • szt.
  • 144,90 zł 99,98 zł
  • Niedostępny

Niniejszy zbiór zadań obejmuje całosc z analizy matematycznej, z jakimi studenci nauk ścisłych spotykają się w ramach początkowych dwóch lub trzech semestrów zajęć.

   Zbiór ten jest odmienny od innych dostępnych na rynku i  stanowi dla nich uzupełnienie. Jak wynika z założenia  wszystkie zamieszczone problemy (poza tymi, które są przeznaczone do pracy własnej) były w pełni oraz szczegółowo – nawet na kilku stronach – rozwiązane, aby żadne zagadnienie nie pozostało niewyjaśnione, a żadne pytanie, jakie mogłoby nasunąć się czytelnikowi podczas analizowania rozwiązania, nie pozostało bez odpowiedzi
UWAGA!!!   W komplecie proponujemy państwu  31% rabatu od sumy cen poszczególnych części tej      książki!!!!

Niniejszy zbiór zadań obejmuje całość zagadnień z analizy matematycznej, z jakimi studenci nauk ścisłych spotykają się w ramach początkowych dwóch lub trzech semestrów zajęć.

 Zbiór ten jest odmienny od innych dostępnych na rynku i  stanowi dla nich uzupełnienie. Jak wynika z założenia  wszystkie zamieszczone problemy (poza tymi, które są przeznaczone do pracy własnej) były w pełni oraz szczegółowo – nawet na kilku stronach – rozwiązane, aby żadne zagadnienie nie pozostało niewyjaśnione, a żadne pytanie, jakie mogłoby nasunąć się Czytelnikowi podczas analizowania rozwiązania, nie pozostało bez odpowiedzi.

Zadania są bardzo starannie dobrane do zilustrowania danego tematu lub problemu. Świadczy to o dużym doświadczeniu dydaktycznym Autora.

Widać dużą dbałość o język, rozwiązania pisane są jasno, język jest na ogół precyzyjny, a jednocześnie żywy.

Do wszystkich zadań autor podał rozwiązania. Jest to bardzo cenne, ponieważ w wielu (skądinąd często dobrych) zbiorach nie ma rozwiązań czy nawet odpowiedzi, przez co Czytelnik, który rozwiązał zadanie, pozostaje w uczuciu niepewności: „dobrze czy nie?”

 

UWAGA!!!  W komplecie proponujemy 31% rabatu od sumy cen poszczególnych części tej książki!!!