Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Część I, Tomasz Radożycki

  • szt.
  • 46,20 zł
  • Szybkie płatności Blik.

Autor: Tomasz Radożycki

  • Wydanie I
  • Rzeszów 2010
  • format 169 x 239 mm
  • ss. 356
  • ISBN 978-83-7586-033-7

W zamyśle zbiór ten ma być odmienny od innych dostępych na rynku i powinien stanowić dla nich uzupełnienie. Postawowym jego założeniem jest, aby wszystkie zamieszczone problemy (poza tymi, które są przeznaczone do pracy własnej) były w pełni oraz szczegółowo - nawet na kilku stronach - rozwiązane, aby żadne zagadnienie nie pozostało niewyjaśnione, a żadne pytanie, jakie mogłoby nasunąć się Czytelnikowi podczas analizowania rozwiązania, nie pozostało bez odpowiedzi.

Zadania są bardzo starannie dobrane do zilustrowania danego tematu lub problemu. Świadczy to o dużym doświadczeniiu dydaktycznym Autora. Widać dużą dbałość o język, rozwiązania pisane są jasno, język jest na ogół precyzyjny, a jednocześnie żywy.

Do wszystkich zadań autor podał rozwiązania. Jest to bardzo cenne, ponieważ w wielu (skądinąd często dobrych) zbiorach nie ma rozwiązań czy nawet odpowiedzi, przez co Czytelnik, który rozwiązał zadanie, pozostaje w uczuciu niepewności: "dorze czy nie?"