Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki. Klasa 6 szkoła podstawowa.

  • szt.
  • 33,00 zł 15,75 zł
Autorzy: Furmanek Waldemar, Walat Wojciech

  • Wydanie I
  • format 165 x 235 mm
  • ss. 286
  • ISBN 83-88845-62-4
Przewodnik metodyczny dla nauczycieli techniki-informatyki uczących w klasie 6 stanowi kontynuację rozwiązań metodycznych prezentowanych w przewodniku dla klasy 4 i 5. Składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części podany jest szczegółowo opracowany przykładowy plan pracy dydaktycznej dla nauczycieli uczących w ujęciu blokowym. W części drugiej zamieszczone są przykłady rozwiązań metodycznych obejmujących wyróżnione w rocznym planie dydaktycznym jednostki metodyczne i tematyczne. Każda z nich poddana analizie teleologicznej i metodycznej. Podane są również przykładowe sytuacje dydaktyczno-wychowawcze oraz interpretacje rozwiązań metodycznych zawarte w podręczniku i zeszycie ćwiczeń dla uczniów klas szóstych. Na końcu przewodnika zamieszczony jest aneks zawierający zeszyt ćwiczeń z przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych elementarnych zadań technicznych wykonanych przez uczniów. Opracowanie to powinni poznać wszyscy nauczyciele, którzy uczą techniki lub informatyki w szkole podstawowej lub gimnazjum, niezależnie z jakich korzystają podręczników.