PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA LICEUM, TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I i II STOPNIA + PŁYTA CD

  • szt.
  • 65,10 zł
  • Szybkie płatności Blik.

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA LICEUM, TECHNIKUM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I i II STOPNIA
Aktywność fizyczna i zdrowie
Dla III etapu edukacji wraz z rocznymi – tematycznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania
Z przykładem zajęć do wyboru w systemie 1 + 2

+ płyta CD (wersja cyfrowa programu)

Autor: Krzysztof Warchoł

Wydanie I

Rzeszów 2019

Format: 169x239mm

ss. 304

ISBN: 978-83-7586-138-9

NOWOŚĆ!!!

 

Opracowanie programu nauczania wychowania fizycznego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I i II stopnia jest kontynuacją autora w odniesieniu do dwóch wydań programu nauczania (2017, 2018) dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Zarówno pierwsze, jak i drugie wydanie programu (rozszerzone i uzupełnione) zostało bardzo dobrze przyjęte przez środowisko nauczycieli wychowania fizycznego w całej Polsce. Zatem warto przedstawić autorską propozycję programu nauczania wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych, który będzie z jednej strony uwzględniał wszystkie zapisy nowej podstawy programowej, a z drugiej dawał rękojmię odpowiedniego przygotowania młodzieży szkół średnich do aktywności fizycznej w życiu dorosłym oraz świadomej troski o własne i innych zdrowie. 
Program zawiera szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej opracowane w ujęciu wynikowym i tematycznym. Każda jednostka lekcyjna ma sformułowany temat, jak również zakres kompetencji społecznych, umiejętności i wiadomości, które powinny zostać przekazane, nauczone i utrwalone. Liczba godzin i termin realizacji wynika tylko z ogólnych założeń i zasad planowania procesu wychowania fizycznego. Każdy nauczyciel, uczący wychowania fizycznego według niniejszego programu, może w sposób indywidualny planować liczbę godzin i termin realizacji treści kształcenia i wychowania fizycznego zawartych w programie.  W programie są też dwa dodatkowe roczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy I liceum i technikum oraz klasy I branżowej szkoły I i II stopnia z uwzględnieniem zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym i tzw. zajęć do wyboru przez ucznia, czyli nauczania wychowania fizycznego w systemie 1+2.