PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PLANAMI PRACY I KRYTERIAMI OCENIANIA wyd. II rozszerzone + płyta CD

  • szt.
  • 48,30 zł
  • Szybkie płatności Blik.

Autor: Stanisław Żołyński

  • Wydanie II
  • Rzeszów 2018
  • wielkość 169x239
  • ss. 200
  • ISBN 978-83-7586-133-4

Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, opublikowane w dniu 24 lutego 2017 r. w Dzienniku Ustaw poz. 356, Załącznik Nr 2) oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów, warunkach lokalowych, terenowych i tradycji szkoły oraz warunkach naturalnych środowiska lokalnego.

Program wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego 2” adresowany jest dla uczniów II etapu edukacyjnego – ośmioletniej szkoły podstawowej.

Program może być realizowany praktycznie w każdych warunkach szkolnych, po ewentualnych korektach. Do jego realizacji wystarczą standardowe warunki szkolne (sala gimnastyczna lub pomieszczenie zastępcze, korytarze oraz boisko na zewnątrz). Bardzo przydatne będą tereny naturalne, położone w bliskiej odległości od szkoły.