Program nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia wraz z planami pracy i kryteriami oceniania + PŁYTA CD

  • szt.
  • 48,30 zł
  • Szybkie płatności Blik.

PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I i II STOPNIA WRAZ Z PLANAMI PRACY I KRYTERIAMI OCENIANIA + płyta CD (wersja cyfrowa programu)

 

Autor: Stanisław Żołyński

  • Wydanie I
  • Rzeszów 2019
  • wielkość 169x239
  • ss. 184
  • ISBN 978-83-7586-140-2

NOWOŚĆ!!!

Po ośmioletniej szkole podstawowej w Programie nauczania wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I i II stopnia wraz z planami pracy i kryteriami oceniania pt. „Ruch – zdrowie dla każdego 4”  uwidoczniona jest  personalistyczna koncepcja wychowania oraz koncepcja sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie. Jego głównym założeniem jest wykształcenie u młodego człowieka postaw prosomatycznych i prospektywnych.
Program nauczania zawiera: charakterystykę programu, cele i treści kształcenia, warunki i sposób realizacji, ocenianie ucznia z wychowania fizycznego, ewaluację programu, pomiar sprawności fizycznej, plany pracy dla wszystkich klas, realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz propozycje planów pracy w ujęciu fakultatywnym. Te ostatnie – w odpowiedzi na liczne prośby i sugestie wielu nauczycieli – zostały poszerzone o nowe treści programowe, często wykraczające poza podstawę programową.