Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. Kontynuacja nauki

  • szt.
  • 5,25 zł
Autor: Krystyna Andruszkiewicz

  • format 165 x 235 mm
  • ss. 38
  • ISBN 83-87602-79-5
Program dotyczy nauczania języka niemieckiego dla III etapu edukacyjnego - gimnazjum. Program ten uwzględnia ogólne założenia Reformy Systemu Edukacji oraz "Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów" Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 1998 roku i stanowi jej rozszerzenie.