Program nauczania dla szkoły podstawowej. Język niemiecki.

  • szt.
  • 5,25 zł
Autor: Krystyna Andruszkiewicz

  • format 165 x 235 mm
  • Nr DKW-4014-134/99, ISBN 83-87602-57-4,
Tematyka w 6 spiralnie rozwijanych kręgach tematycznych: życie codzienne; ludzie wokół nas; świat wokół nas; praca; komunikacja; przepływ informacji. Cele ogólne i szczegółowe w podziale na zakresy: radzenie sobie ze sobą i innymi; krytyczne myślenie; umiejętności. Przedstawiono ogólne uwagi metodyczne.