PROCES REHABILITACJI

  • szt.
  • 48,30 zł
  • Szybkie płatności Blik.

Autor: Józef Sowa

  • format 170 x 240 mm
  • ss. 268
  • ISBN 978-83-7586-122-8

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest próbą modelowego ujęcia procesu rehabilitacji, odnoszonego do jego aspektów edukacyjnych. Szczególnie polecamy zainteresowanym pedagogiką specjalną.

Przyjmujemy założenie, że proces rehabilitacji zawiera swoiste podstawy i wspól­ne elementy, które można odnieść do różnych niepełnosprawności – odmienności.

Książka ta jest ofertą skierowaną do tych, którzy uczestniczą w procesie rehabilitacji edukacyjnej, medycznej zawodowej i społecznej jako organizatorzy określonych projektów. Zadania i sytuacje w projektach dokonują się też dzięki aktywności samych osób niepełnosprawnych oraz osób nadzorujących te projekty: lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, służb samorządowych, ruchów samopomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców.

Przedstawione w czterech rozdziałach zagadnienia pokazują zarazem, że efektywną rehabilitację edukacyjną osób z niepełnosprawnością determinuje splot czynników, wśród których diagnoza, wczesna interwencja, właś­ciwy dobór strategii i metod postępowania usprawniającego stanowią kluczowe elementy systemowego ujęcia tego procesu.

Tezy zaprezentowane syntetycznie w poszczególnych rozdziałach książki eksponują przede wszystkim podejście podmiotowe i społeczno-humanistyczne w procesie oddziaływań rehabilitacyjnych. Akcentują również inte­gracyjną perspektywę w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów jed­nostek niepełnosprawnych.