Podstawy Metodyki Współczesnego Wychowania Fizycznego, Krzysztof Warchoł

  • szt.
  • 29,40 zł
Jest to podręcznik z metodyki wychowania fizycznego, które wychodzi naprzeciw problemom teoretycznym i praktycznym.
Jest to podręcznik z metodyki wychowania fizycznego, które wychodzi naprzeciw problemom teoretycznym i praktycznym. W wychowaniu fizycznym pojawiają się nowe koncepcje , poglądy, myśli czy teorie. Wszystko to wymaga systematycznego ujęcia  i opracowania, tak aby kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne miało aktualny wymiar oraz charakter. Niniejszy podręcznik zawiera aktualny wybór aktualnych problemów metodyki wychowania fizycznego, wynikający m.in. z przyjęcia w 2009 roku nowej podstawy programowej wychowania fizycznego.