Nazwy związków chemicznych

  • szt.
  • 19,00 zł
  • Szybkie płatności Blik.
  • Autorzy: Jan Kalembkiewicz, Jacek Lubczak, Renata Lubczak

  • format 169 x 239 mm
  • ss. 247
  • ISBN 83-87602-05-1
Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów chemii i nauk pokrewnych, dla pracowników naukowych zatrudnionychw szkołach wyższych i instytutach naukowo-badawczych oraz dla nauczycieli chemii. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszejdotyczącej nazewnictwa związków nieorganicznych podano ogólne i szczegółowe zasady tworzenia nazw tych związków oraz wyodrębniono tzw. przewodnik po nazwach uwzględniający nazwy związków nieorganicznych w ułożeniu alfabetycznym pierwiastków. W części drugiej podano na wstępie ogólne zasady klasyfikacji związków organicznych i tworzenia ich nazw w różnych systemach nomenklaturyz uwzględnieniem izometrii przestrzennej. Następnie omówiono nazewnictwo poszczególnych klas związków organicznych.