Miłość jako wartość we współczesnej pedagogice

  • szt.
  • 36,75 zł

Red. Waldemar Furmanek

  • Wydanie I
  • Rzeszów 2009
  • format 169 x 239 mm
  • ss. 257
  • ISBN 978-83-7586-017-7

To piąty tom opracowań różnych autorów z zakresu Wartości w pedagogice. Tym razem podejmowana jest problematyka miłości jako ważnej wartości w życiu każdego człowieka; stanowiącej kategorię aksjologii współczesnej pedagogiki. Całość treści obejmuje trzy części. Pierwsza poświęcona jest ogólnym analizom zjawiska miłości człowieka jako osoby. Druga część tomu obejmuje opracowania podejmujące problemy wychowania do miłości. Trzecia część tomu to opracowania dotyczące rodziny jako środowiska wychowania w miłości i do miłości.