Jan Pieniążek (1881-1963) działacz ludowy i poseł.

  • szt.
  • 21,00 zł
  • Szybkie płatności Blik.
Autor: Seweryn Pieniążek
  • Wydanie I
  • format 169 x 239 mm
  • ss. 160
  • ISBN 978-83-7586-045-0
Prezentowana książka jest biografią polityczną Jana Pieniążka, przedwojennego działacza ludowego i posła na sejm czterech kadencji (lata 1919-1930 i 1938-1939), zasłużonego dla Przeworska i okolic. W pracy zostały omówione ówczesne realia życia politycznego i mechanizmy kierujące sferą polityki. Autor dużo uwagi poświęcił dziejom ruchu ludowego i postaci Wincentego Witosa, niekwestionowanego lidera i przywódcy polskich chłopów w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Praca jest oparta na solidnej podstawie źródłowej. Napisana jest jasnym, zrozumiałym językiem. Stanowi cenny przyczynek do dziejów polskiego ruchu ludowego.