Historia w tekstach źródłowych z. 1, T.Maresz, K.Juszczyk

  • szt.
  • 8,40 zł
  • Szybkie płatności Blik.
  • Autorzy: Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk

  • Wydanie I
  • format B5
  • ss. 232
  • ISBN 83-88845-61-6
Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki historii na poziomie szkoły ponadpodstawowej pod numerem 21/95. Wypisy źródeł obejmują chronologiczne dokumenty od czasów antycznych po współczesne; w pierwszej części każdego tomu znajdują się wypisy do historii powszechnej, w drugiej - do historii Polski.