Elementy Statystyki

  • szt.
  • 25,99 zł
  • Szybkie płatności Blik.
  • Autorzy: Piotr Pusz, Lech Zaręba

  • Wydanie I
  • Rzeszów 2006
  • ss. 188
  • ISBN 978-88845-73-4

Niniejsza książka powstała z myślą o wszystkich, którzy w swojej działalności wykorzystują analizę statystyczną danych. Prezentowane w niej treści mogą stanowić pomoc dydaktyczną dla uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz studentów i prowadzących zajęcia ze statystyki na różnych kierunkach i specjalnościach studiów. Korzystanie z niej nie wymaga od czytelnika zaawansowanej znajomości matematyki, a wszystkie potrzebne pojęcia matematyczne zamieszczono w dodatkach na końcu książki. 

Czytelnicy znajdą w tej książce zarówno metody analizowania statystycznego różnych zjawisk, jak i interpretację otrzymanych wyników, co powoduje, że może być ona wykorzystana przez szerokie grono ludzi posługujących się w swojej pracy analizą statystyczną jako materiałem pomocniczym. Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono swoistą "instrukcję" wykorzystania programu STATISTICA do elementarnej analizy statystycznej danych.