Edukacja Regionalna. Poradnik dla nauczycieli Szkoła podstawowa

  • szt.
  • 14,00 zł 5,25 zł
  • Szybkie płatności Blik.
Pod redakcją Zofii Piwońskiej

  • ss. 160
  • format 169 x 239 mm
  • ISBN 83-87602-68-X
Poradnik zawiera podstawową wiedzę o organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, uwzględniającego aktywizujące metody i techniki nauczania w kształceniu zintegrowanym i blokowym. Odwołując się do wrodzonej ciekawości dziecka oraz do jego chęci poznawania świata, proponuje taki sposób prowadzenia zajęć, by były one dynamiczne, pobudzały wyobraźnię i motywowały uczniów do aktywności, kreatywności, poszukiwań badawczych, samodzielności i odpowiedzialności. Teoretyczne rozważania są zilustrowane przykładowymi scenariuszami zajęć wraz z krótkim komentarzem, kartą pracy ucznia, propozycją pomiaru osiągnięć i samooceny uczniów. Zwrócono uwagę na rolę mediów w procesie dydaktycznym oraz potrzebę kształtowania krytycznego odbioru przekazów medialnych o charakterze słownym lub obrazowym a także konieczność doskonalenia umiejętności analizy i transformacji komunikatu medialnego.