Chemia nieorganiczna dla studiów licencjackich

  • szt.
  • 30,45 zł
  • Szybkie płatności Blik.
  • Autor: Zenon Sarbak

 

  • Rzeszów 2009
  • Wydanie I 
  • ss. 256
  • format 169 x 239 mm
  • ISBN 978-83-7586-021-4

Każdy rozdział książki został bardzo starannie przygotowany i zawiera najpierw ogólną charakterystykę pierwiastków danej grupy układu okresowego, porównanie ich właściwości, a następnie kolejno charakterystykę poszczególnych pierwiastków według schematu: budowa elektronowa, występowanie w przyrodzie, metody laboratoryjne i przemysłowe ich otrzymywania, właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje, którym one ulęgają) oraz ich zastosowanie. Następnie omówiono związki danego pierwiastka z innymi pierwiastkami, metody ich otrzymywania i zastosowanie. W ten sposób Autor połączył nowoczesne podejście analizy struktury elektronowej pierwiastków z klasycznym opisem ich właściwości. W wypadku związków o znaczeniu przemysłowym pokazano schematy instalacji do ich produkcji. W celu zainteresowania czytelnika omawianą tematyką Autor wplótł w tekst ryciny obrazujące historyczne metody otrzymywania ważniejszych pierwiastków i związków nieorganicznych.