Analiza źródeł na maturze ustnej i pisemnej z historii. Suplement do: Historia w tekstach źródłowych

  • szt.
  • 8,40 zł
  • Szybkie płatności Blik.
  • Autorzy: Teresa Maresz, Krzysztof Juszczyk

  • format 169 x 239 mm
  • ss. 138
  • ISBN 83-87602-66-3
Suplement zawiera zestawy pytań na maturze ustnej i pisemnej, przykłady analizy wybranych tekstów źródłowych oraz przykłady analizy zestawu źródeł.